Ajuntament de Reus

ENERGIA RENOVABLE 100%

COMERCIALITZACIÓ ANUAL 12,77GWh

POTÈNCIA INSTAL·LADA 324kWn

PRODUCCIÓ ANUAL 469MWh

Darrera actualització: 1 novembre 2023

Producció, estalvi i energia neta per una societat millor

Coneix-nos

Reus Energia és la comercialitzadora i productora elèctrica pública municipal, que forma part de l’empresa Reus Serveis Municipals SA , de l’Ajuntament de Reus.

La nostra missió és la transició energètica dels equipaments públics municipals cap a un model energètic sostenible, basat en la producció d’energia renovable i l’autoconsum.

Treballem per impulsar l’energia neta, optimitzar el consum i la reduir les emissions contaminants.

Qui som Què fem

Desplegament del projecte

06/2021

Fase 1 FINALITZADA

Constitució
de l'operador

Constitució de l’operador d’energia elèctrica de Reus.

Tramitacions amb els organismes per a ser un operador energètic.

2022

Fase 2 FINALITZADA

Generació
d'energia

Inici de l'activitat econòmica de generació d'energia

2023

Fase 3 FINALITZADA

Comercialització d'energia i consolidació

Inici de la venda d'energia segons els acords signats amb l'Ajuntament de Reus i altres entitats públiques. 

Aquesta activitat permetrà gaudir d'energia més barata per poder optimitzar els resultats i poder disposar de recursos econòmics per ampliar la generació.

Projectes

Plaques solars

Comunitat Energètica Polígon Agro Reus

impulsa la creació d’un projecte pilot de comunitat energètica amb participació municipal i de diverses empreses ubicades al polígon Agro-Reus amb una capacitat de generació d’energia de fins a 6,2 MWp anuals.

L’objectiu és generar energia destinada a l’autoconsum a partir d’instal·lacions solars fotovoltaiques i comercialitzar els excedents de producció a través de Reus Energia a preus menors que els de la xarxa.

Es tracta d’un projecte orientat a les empreses que uneix els objectius de transició energètica i d’impulsar el desenvolupament local i la resiliència de l’activitat econòmica local.

Més informació

Instal·lacions

Sota l’impuls de la posada en marxa de Reus Energia, el 2022 s’han desplegat 6 projectes d’instal·lacions fotovoltaiques en centres educatius, de tal manera que l’energia que es genera cobreix aproximadament una tercera part de la seva demanda:

Notícies

Llistat de notícies relacionades amb Reus Energia i la transició energètica municipal

Instal·lació de plaques solars al dipòsit de vehicles en construcció-20240605113404.jpg

5 juny 2024

L’Associació Comunitat Energètica del Polígon Agro-Reus guardonada amb el Premi Ones Canvi Climàtic

Ves a la notícia
Depuradora d'aigües de Reus-20240531083800.jpeg

5 juny 2024

Aigües de Reus rep un finançament extraordinari de l’ACA per l’increment de la despesa en la depuració de les aigües residuals

Ves a la notícia

Reus Energia,
fem llum!!

Estem alineats amb l’Agenda 2030 i Reus Horitzó 32

Energia assequible i no contaminant
Ciutats i comunitats sostenibles
Producció i consum responsable
Acció pel clima
Logo Reus Hortizó 32
Logo PAM
una persona a la natura mirant al sol