Ajuntament de Reus

Instal·lacions

.

Imatge dibuixada del Mas Carandell

Producció, estalvi i energia neta per una societat millor

ENERGIA RENOVABLE 100%

COMERCIALITZACIÓ ANUAL 12,77GWh

POTÈNCIA INSTAL·LADA 324kWn

PRODUCCIÓ ANUAL 469MWh

Darrera actualització: 1 novembre 2023

Instal·lacions

Sota l’impuls de la posada en marxa de Reus Energia, el 2022 s’han desplegat 6 projectes d’instal·lacions fotovoltaiques en centres educatius, de tal manera que l’energia que es genera cobreix aproximadament una tercera part de la seva demanda:

Altres instal·lacions

L’aposta municipal per les energies renovables ve de lluny. Des de 2006 s’ha dut a terme diferents línies de treball, una de les quals centrada en la implementació d’instal·lacions fotovoltaiques ubicades sobre diferents cobertes municipals:

Mapa de les instal·lacions